ආයුබෝවන්...compuet-lokaya.blogspot.com වෙත පැමිණෙන ඔබ සැම සාදරයෙන් පිලිගනිමු.පරිගණක පිලිබද උනන්දුව ඇති ඔබ සැමට මෙම බ්ලොග් අඩවිය මද හෝ පිටිවහලක් වේවා යැයි පතමු.

මෝටර් සයිකලයක් විකිණීමට ඇත.

Gs 125 වර්ගයේ යතුරු පැදියක් විකිණීමට ඇත.
Suzuki Gs 125 වර්ගයේ යතුරු පැදියක් විකිණීමට ඇත.
විමසීම්-0718661074                                          

No comments:

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.